Filosofische gesprekken

Er bestaat bij steeds meer mensen de behoefte de gedachten eens op een rijtje te zetten. Samen met iemand die oordeelloos luistert en niet gaat vertellen hoe het allemaal moet. Met iemand die helpt bij het denken als het denken blokkeert of steeds maar in een kringetje rond blijft draaien. Over zaken die in het dagelijks leven belemmerend zijn of lijdensdruk veroorzaken. Dat kan gaan over kwesties in de persoonlijke sfeer of op het werk, over het maken van lastige keuzes of over ethische dilemma’s waarmee men in het uitoefenen van zijn/haar beroep wordt geconfronteerd.

Zingeving, relaties, gezin en werk

In filosofische praktijk VragenderWijs voert Christel-John Haverman dergelijke gesprekken. Niet over ingewikkelde en abstracte filosofische vragen, maar over concrete problemen die het leven met zich meebrengt.

In deze gesprekken worden geen oplossingen aangedragen en geen adviezen geboden. Christel-John denkt mee met de cliënt en niet voor de cliënt. Als filosofisch practicus is zij er volledig op gericht diens autonome denkproces te bevorderen. Wel daagt zij uit, confronteert zij en bevraagt zij kritisch. Zij stelt zekerheden ter discussie en maakt het vanzelfsprekende tot vraag.

Denken over het denken, met hoofd en hart

Degene die de praktijk bezoekt, gaat een denkonderzoek over zichzelf aan. Vanuit de kwestie die hij/zij inbrengt is dat gericht op het expliciet maken van de eigen opvattingen en normen en van het bewust worden van vooronderstellingen die het denken en handelen beïnvloeden.

Maar ook om onder woorden te brengen wat belangrijk is. Wie verlangens, hoop en verwachtingen onderkent en kritisch durft te beschouwen, die denkt met hoofd en hart, die leert zichzelf kennen en die wordt wijzer.

En dat geeft mogelijkheden tot handelen. En vrijheid.

Wie bij een filosofisch practicus komt, vindt niet de zoveelste methode op het gebied van welzijn. Die gaat aan het werk vanuit de filosofische vragende houding. Die gaat nadenken en doordenken. Die durft niet te weten en leert zonder antwoorden te leven. Daar is wel een beetje lef voor nodig. En liefde voor wijsheid.

Vragenderwijs

Het is al gezegd: oplossingen en antwoorden worden er niet gegeven. Wel worden er vragen gesteld. Sterker nog, het formuleren en het onderzoeken van de vraag is het doel van de gesprekken.

Het geven van antwoorden, daar heeft niemand iets aan. Antwoorden zijn vaak tijdelijk, die kunnen vandaag anders zijn dan morgen. Antwoorden eindigen bovendien met een punt. Dat zijn vaststellingen, met de nadruk op ‘vast’. Een vraag werkt anders, die houdt open, die vraagt ook vaak weer om een andere vraag. En daarmee kom je verder.

Het is de cliënt die de vraag formuleert. En dat is al moeilijk genoeg, dat vergt veel inspanning. Het formuleren van de vraag preciseert de moeilijke kwesties en vat ze in één zin samen. Dat is een nauwkeurige zaak, want ieder woord telt. Die vraag wordt leidend in het gesprek, is het onderwerp van onderzoek.

Begrippen en woorden worden verkend en helder gemaakt. De vraag verfijnt zich en verandert. Daardoor ontstaat er een nieuwe en betere vraag.

Er komt geen einde aan al dat gevraag. Een compleet antwoord zal er daarom ook nooit komen. Wel inzicht.

De filosofische praktijk

Onderweg in het proces van zelfbeschouwing, worden er zaken duidelijker, komen er meer inzichten of ontstaan er bepaalde ideeën waardoor men beter weet wat te doen, wat te veranderen of juist niet en waarom niet, en is men beter in staat knopen door te hakken.

De cliënt leert zich de filosofische houding eigen te maken.  Dat geeft meer zelfvertrouwen, meer vrijheid, maakt sterker, maakt het mogelijk de eigen problemen aan te pakken. Dat maakt wijzer.


Tarieven

Het zal duidelijk zijn dat een filosofisch gesprek geen voorafbepaalde richting geeft. Het is daarmee geen psychotherapie en geen behandeling, maar een onderzoek over vragen die cliënten zorgen baren of bezig houden. Daarom vallen filosofische gesprekken niet onder de zorgverzekering.

Per gesprek van 50 minuten gelden de volgende tarieven:

bij een inkomen van

 • minder dan € 1500,- bruto per maand worden de kosten in overleg bepaald
 • meer dan € 1500,- bruto per maand: € 65,- inclusief 21% BTW
 • bedrijven: € 65,- exclusief 21% BTW

Het eerste gesprek is ter kennismaking. Dit is vrijblijvend en kosteloos.

Locatie

VragenderWijs – de filosofische praktijk
is gevestigd:

Churchilllaan 5, 5242 BD
Rosmalen / ‘s-Hertogenbosch

Het is in overleg ook mogelijk om de gesprekken op een andere locatie te voeren.

vragenderwijs-1Tony Cragg, cathedral*

Contact

Telefoonnummer: 06 2060 6870

Emailadres: cjhaverman@vragenderwijs.eu

VragenderWijs – de filosofische praktijk
staat ingeschreven in het handelsregister van KvK onder nummer 57840555.

vragenderwijs-2

Vragen die bezoekers stelden

 • Wat is een zinvol leven?
 • Wat is normaal?
 • Wat vind ik waardevol als vader?
 • Waarom vind ik het moeilijk dat iemand mij om euthanasie vraagt?
 • Kan ik leven met mijn twijfels?
 • Wat is weerbaarheid?

 • Is het moeten of willen?
 • Kom ik ooit los van kanker?
 • Is onbevangenheid in mijn leven nog een zinvolle levenshouding?
 • Mag ik doen wat ik wil?
 • Kan ik in vrede met mijzelf zijn?
 • Had ik de dingen anders kunnen doen?

christel-john-havermanChristel-John Haverman

Zij studeerde journalistiek en psychologie met als afstudeerrichting persoonlijkheidsleer.

Van meet af aan is zij geboeid door wat de mens bezielt en de verschillende vormen waarin hij dit tot uitdrukking brengt: taal, beeldende kunst, film en muziek. Zij schreef filmrecensies en gaf museumlessen, rondleidingen, lezingen en cursussen over kunst- en cultuurgeschiedenis.

Vanuit Borstkankervereniging Nederland begeleidde zij vrouwen met borstkanker en gaf zij workshops “Leven na kanker”.

Haar opleiding tot filosofisch practicus kreeg zij van praktijkvoerend filosoof Harm van der Gaag, hoofddocent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en mede-oprichter van het Gilde van Filosofisch Practici. Zijn werkwijze leidde tot het ontstaan van de beroepsgroep van filosofisch practici.

Daarnaast volgde zij aan het ISVW de basisopleiding Filosofie in de Praktijk met als
hoofddocent Miriam van Reijen.